PROJECTEN XL

Bij grote tuinen en terreinen zijn ruimtelijke verhoudingen, landschappelijke kenmerken en de relatie met de omgeving belangrijk. Dichtbij de bebouwing is kleinschaligheid gewenst. Hoe verder weg, hoe grootschaliger het ontwerp. Zichtlijnen en het juist positioneren van groen versterken de beleving van het gehele terrein. In een landschappelijke context kan ervoor gekozen worden de perceelsgrenzen te vervagen zodat de tuin opgaat in de omgeving.